Åsane videregående skole avd. Bergen fengsel

I fylkesplanen for fengselsundervisningen i Hordaland finner vi følgende formulering under mål for virksomheten:

Fengselsundervisningen skal, med utgangspunkt i elevens forutsetningen, gi et opplæringstilbud han kan dra nytte av i tilbakeføring til arbeids- og samfunnsliv etter endt soning. Viktige begreper i denne sammenheng blir livsmestring og handlingskompetanse.

Følg linken for mer informasjon om skoletilbudet:

Åsane videregående skole
© 1999 - 2014 Bergen fengsel