Ledige stillinger i Bergen fengsel

Alle ledige stillinger i Kriminalomsorgen blir utlyst på www.kriminalomsorgen.no

Kunne du tenke deg en jobb som fengselsbetjent i Kriminalomsorgen. Sjekk ut  www.krus.no
 
 

 

© 1999 - 2011 Bergen fengsel