Påvirkningsprogrammer

Påvirkningsprogrammene har en kriminalforebyggende målsetting. De tar utgangspukt i sosiale og personlige problemer som antas å medvirke til at kriminalitet begås.

Seksualforbryterprogram

Nasjonalt behandlingsprogram for personer som er dømt for lovbrudd av seksuell karakter: Programmet drives av 3 psykologer og 2 fengselsbetjenter.
I dette programmet fokuserer vi på mestring av risikosituasjoner, samt bevisstgjøring av våre tankers betydning for våre valg av handlinger. Dette gjøres gjennom undervisning, gruppediskusjoner, øvelser, rollespill, bruk av video, og oppgaver mellom øktene.
Vi går gjennom hver enkelts overgrep for at deltagerne bedre skal forstå hendelsene, noe som vil kunne bidra til at deltagerne bruker mindre krefter på å holde de ubehagelige hendelsene på avstand. Dette er viktig både for å kunne etablere et meningsfylt liv utenfor fengselet og for å bli tryggere på seg selv.
Programmet er krevende, og positivt utbytte forutsetter aktiv deltagelse med engasjement også overfor de andre deltagerne.

Mer detaljert beskrivelse

Sinnemestring

Programmet drives av to fengselsbetjenter, og går over 16 timer (8x2 timer). Det benyttes en blanding av mini-forelesninger, rollespill, gruppediskusjoner og "hjemme" arbeid. Deltagerne skiver dagbok under programmet for å kunne overvåke egen atferd.

Temaer i programmet er blant annet :
Teknikker for å kontrollere sinne (tanker og kropsspråk).
Lære å uttrykke følelser på en bestemt måte.
Avslappingsteknikker.
Å kunne takle kritikk og fornærmelser.
Oppfølgingssamling (etter ca. en måned, med repetisjon og gjennomgang av forandringer hos den innsatte).

Rusprogram

Dette programmet er på ca. 80 timer og drives av en psykolog og to fengselsbetjenter. Det drives i grupper, supplert med individuelle veiledningstimer.

Programmet består av følgende ni deler:
Introduksjon (med standariserte før-tester).
Kunnskap om alkohol/narkotika.
Ferdighetstrening/Selvbeherskelse.
Oppfrisking av jobbferdigheter.
Fritid og livstil.
Planlegging før løslatelse.
Forebygging og takling av tilbakefall.
Testing i etterkant og vitnemål.
Oppfølging.

Deltakerne lager egne mål som de jobber mot i løpet av programmet.

Stressmestring

I fengsel opplever en ofte sterk tanke- og følelsesmessig virksomhet. For å takle dette best mulig viser det seg å være viktig å snakke med andre om disse opplevelsene. I den forbindelse har vi opprettet følgende tilbud rettet først og fremst mot varetektsinnsatte:

Defusjonssamtale ( Inntakssamtale ) Stress del 1.
Dette er en inntakssamtale der avdelingsbetjenten og den nyankomne innsatte snakker om opplevelsen av å bli fratatt friheten, samt hvordan det det føles å sitte innesperret. Her brukes kriseintervensjonsteknikker.

Samtalegruppe Stress del 2.
Dette er en samling der vi snakker om opplevelsen av det å bli fratatt friheten samt hvordan vi føler det å sitte innesperret. ver ser også fremover og prøver å gi hverandre en liten "motivasjonsdytt"

Stressmestringsprogram.
Dette er et strukturert program der en gjennomgår tema som stress , kriser, kosthold, søvn og avspenning

Voldsprogram

Programmet er et kognitivt selvendrings program. Målsettingen med programmet er å redusere risiko for nye voldshandlinger. Dette gjøres ved å bevisstgjøring og endring av tanker som fører til vold.
Programmet er utviklet i USA og har vert i drift i mange år med gode resultater.

Innhold:

Dette gjøres gjennom undervisning, gruppediskusjoner, øvelser og oppgaver mellom øktene.

Programmet er krevende, og positivt utbytte forutsetter aktiv deltagelse med engasjement også ovenfor de andre deltakerne.

Straffegjennomføringsloven § 12

Noen av de innsatte har behov for tiltak og behandling som går ut over fengselets ansvar og kompetanseområde. Straffegjennomføringsloven § 12 gir hjemmel for å plassere en domsinnsatt i behandlingsinstitusjon utenfor anstalten.

All overføring til behandlingsinstitusjon blir individuelt behandlet. Der er en grundig utvelgelse gjort av sosialkonsulent og ledelse. Paragraf 12 er et viktig virkemiddel, men forutsetter at vilkårene for slik soning er tilstede, samt at det ikke er fare for svikt.

© 1999 - 2014 Bergen fengsel