Informasjon til besøkende

Besøkstid
Pårørende kan besøke innsatte ved Bergen fengsel i et av anstaltens besøksrom. Besøkets varighet er 1 time pr. uke (maks 5 timer pr. mnd):

 
Mandager Avd. A-vest og A-øst
Tidspunkt: kl.10.00-11.00 / 12.30-13.30 / 17.30-18.30 / 19.00-20.00

Tirsdager Avd. B og C
Tidspunkt: Kl.10.00-11.00 / 12.30-13.30 / 17.30-18.30 / 19.00-20.00

Onsdager Avd. B og C
Tidspunkt: Kl.10.00-11.00 / 12.30-13.30 / 17.30-18.30 / 19.00-20.00

Torsdager Avd. A-vest og A-øst
Tidspunkt: Kl.10.00-11.00 / 12.30-13.30 / 17.30-18.30 / 19.00-20.00

Lørdager Avd. C og M
Tidspunkt: Kl.10.30-11.30 / 12.00-13.30 / 16.00-18.00 / 18.30-19.30

Søndager Avd. B og M
Tidspunkt: Kl. 10.30-11.30 / 12.00-13.30 / 16.00-18.00 / 18.30-19.30

Avdeling M har også besøksdager mandag til torsdag e.kl. 1700.

Under spesielle arrangementer vil besøksavdelingen kunne være stengt.
Vi holder også stengt på følgende dager: Nyttårsaften - Påskeaften - 17. mai - Julaften

Osterøyavdelingen og avdeling D har egne besøksregler.

Besøksbestilling
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag kl. 0930 - 1100.

Telefon: 55 39 36 02

Ved akutt fravær vil ikke alltid tjenesten i forbindelse med besøksbestilling være bemannet. Dette beklager vi. Dersom du opplever dette, ber vi om at du ringer inn igjen neste bestillingsdag. 

Den innsatte kan motta ett besøk hver uke.
Besøksbestillingen er stengt på alle helligdager.

Besøk av barn

Aldersgrensen for hovedbesøk er 18 år. Dette innebærer at minst en av de besøkende som møter opp må ha oppnådd nevnte aldersgrense. Andre enn innsattes egne barn, i alderen 3-14 år, har normalt ikke adgang til anstalten. Personer under 18 år gis ikke adgang til å besøke innsatte uten fullmakt fra foresatte.


Barn i alderen 15 - 17 år må ha egen besøkstillatelse, og har kun adgang sammen med myndig besøkende med tillatelse.

Familierommet kan benyttes av innsatte som mottar besøk av familie med barn, eller barn med følge. I tillegg disponerer besøkstjenesten en luftegård.

Besøksavdeling
Besøkstjenesten disponerer 2 besøksrom + 1 familierom + glassveggrom. Det er ikke tillatt å røyke i eller i tilknytning til besøksavdelingen.


Legitimasjon og besøkstillatelse
For å få en besøkstillatelse må den som ønsker å komme på besøk fylle ut et søknadsskjema. Dette skjema vil den innsatte sende i posten, og må regnes som en personlig invitasjon til dem de ønsker besøk av.

Fengselet vil utferdige besøkstillatelse etter at personnummer og vandel er kontrollert av politiet. Besøkstillatelsen sendes i posten, og må bringes med til hvert besøk.

Når du kommer til anstalten må du si i fra hvem du er, og hvem du har time til å besøke. Du vil bli henvist fra hovedporten til besøksinngangen, hvor du må fremvise legitimasjon, samt godkjent besøkstillatelse. Dersom du ikke har godkjent besøkstillatelse eller legitimasjon vil du ikke komme videre inn i anstalten, heller ikke få anledning til å snakke med innsatte, før godkjent besøkstillatelse/legitimasjon foreligger.

Metalldetektorportal
Av sikkerhetsmessige grunner må alle som skal inn i fengselet passere gjennom en metalldetektorportal. Portalen er lik de som finnes på enkelte norske lufthavner, og vi henstiller til besøkende om å unngå tøy med mange metallknapper, store smykker, spenner og lignende. Ingen besøkende får adgang så lenge portalen gir utslag.

Fengselet har hjemmel til å undersøke personer og gjenstander som oppholder seg på fengselsområdet ved bruk av teknisk utstyr eller hund, etter str.gj.l. §27,1 ledd.

I venterommet til besøksavdelingen må du henge fra deg yttertøy og legge fra deg vesker, tobakk, mobiltelefon, armbåndsur, medisiner med mer. Du kan ta med deg mynter til automatene.

Mat og drikke

Det er ikke tillatt å medbringe nærings- og nytelsesmidler (matvarer) inn i besøksavdelingen.

Kalde og varme drikker samt sjokolade, chips etc fås kjøpt på automater i besøksavdeling, under påsyn av betjent. Husk å ta med mynter dersom du ønsker å handle på automatene. Vi har dessverre ikke mulighet til å veksle.
Innsatte har ikke anledning til å ta med mat og drikke tilbake til avdeling etter at besøket er avsluttet.

For besøk som varer over 3 timer, kan den innsatte bestille middag eller baguetter fra kjøkkenet til seg og de besøkende. Maten må være bestilt og betalt på forhånd.

Innlevering av effekter
I utgangspunktet skal ikke noe leveres inn eller sendes ut ved besøk. I de tilfeller det blir gitt slik tillatelse skal overlevering finne sted mellom tjenestemann og den besøkende. Vi gjør oppmerksom på at direkte overlevering vil bli sett på som forsøk på inn-/utsmugling og kan resultere i at besøkstillatelsen blir trukket tilbake. Dersom det blir gjort forsøk på innsmugling av medisin eller narkotika vil det i tillegg bli anmeldt til politiet.

Aviser og ukeblader

Den besøkende kan bringe med seg aviser og ukeblader. Disse skal avleveres i besøksvakten før besøket tar til.

Pakker, gaver og tøy

Effekter til den innsatte kan ikke leveres inn ved besøk uten at den innsatte på forhånd har søkt om det, og fått den nødvendige godkjenningen.

Vi gjør oppmerksom på at direkte overlevering vil bli sett på som forsøk på inn-/utsmugling. Dette kan resultere i at besøkstillatelsen blir trukket tilbake.
Dersom innsmugling gjelder medisiner eller narkotika vil det i tillegg bli anmeldt til politiet.


Penger
Penger til innsatte kan ikke lenger leveres direkte på porten eller ved besøk, men settes inn via nettbank. Kontonummeret er 52250515677. Vennligst merk betalingen med innsattes navn og fødselsdato.


Annet
Besøkende som møter beruset eller på annen måte påvirket, vil bli nektet adgang til fengselet.

Det er ikke tillatt å ha kjæledyr med inn i anstalten.

Vi ber om at du som besøkende retter deg etter de pålegg og retningslinjer som gis av fengselets tjenestemenn.

Adkomst til Bergen fengsel
Bergen fengsel ligger på Hylkje i Åsane, ca. 2 mil fra Bergen sentrum. En kommer hit ved å ta buss merket 320 eller 36. 

For rutetider vennligst sjekk rutetabellen under - Bergen sentrum, Fyllingsdalen, Loddefjord og Åsane : Skyss rutetabell


Vis større kart

© 1999 - 2016 Bergen fengsel