Artikler og seminarer

KOMMUNIKASJON OG MOTIVASJON I MØTE MED UNGE SOM HAR VOLDSPROBLEMER:
WORKING WITH DIFFICULT AND RESISTANT OFFENDERS
(Pdf) (Powerpoint)

PROGRAMVIRKSOMHET:
Assisterende regionsdirektør Leif Waage (tidligere sjefspsykolog ved Bergen fengsel) har på oppdrag fra Aktuelt for kriminalomsorg skrevet en fagartikkel om emnet programvirksomhet.
Her blir artikkelen gjengitt i sin helhet.

BEFRIENDE SAMSPILL:
En evaluering av prosjektet ”Musikk i fengsel og frihet”.
Denne studien beskriver hvilken betydning det har for mennesker som soner eller har sonet fengselsstraff, å få mulighet til å utvikle sine musikalske evner.
Hovedfagsoppgave i sosiologi, Universitetet i Bergen Juni 2004, Kjersti Sæve Nesset (PDF)

7-FJELLSKONFERANSEN 2008

7-fjellskonferansen

Tverrfaglige utfordringer

Soning som helsebringende tiltak

Alvorlige emosjonelle ustabile

Rus og psykiatri i fengsel

Årdal

Møte med "den vanskelige" innsatte

Individuell plan

Infeksjoner, rus og psykiatri

Tenk tryggleik - russeminar i Bergen

© 1999 - 2014 Bergen fengsel