Ansatte

Fengselets ansatte

Fengselet ledes av enhetsleder og assisterende enhetsleder.

Astalten er bygget opp med 6 selvstyrte avdelinger. Avdelingene ledes av en inspektør, som har et lederteam bestående av 1. betjenter og sosialkonsulent. I tillegg til dette har avdelingene egne tjenestemenn/ fengselsbetjenter. Tjenestemennenes arbeidsoppgaver er allsidige, og varierer blant annet ut fra hvilken avdeling vedkommende arbeider på. Foruten de sikkerhetsmessige oppgavene, har en rekke tjenestemenn oppgaver som knytter seg til kontaktbetjentarbeid og drift av ulike programmer og samtalegrupper.

Bergen fengsel har også en egen fritidsavdeling med 2 ansatte som planlegger og tilrettelegger fritids - og kulturtilbudet til innsatte.

I tillegg til dette har anstalten en sentralt plassert administrasjon. Administrasjonens funksjoner omfatter blant annet økonomi, registrering av innsattdata, post /arkiv, data, personal/lønn, generell saksbehandling, jus og kvalitetssikring.

Som importerte tjenester har anstalten Åsane videregående skole, Bergen offentlige bibliotek og fengselshelsetjeneste ved Bergen kommune.


Kompetanseutvikling

Det er mulighet for kompetanseheving, både lokalt og nasjonalt. Nasjonal kompetanseheving er kurser i regi av KRUS ( Kriminalomsorgens utdanningsenter ).
På lokalt plan skjer kompetanseheving gjennom ulike temaseminar, avdelingsseminar, øvelser og "avsatt kompetansetid". I disse settingene benyttes både eksterne og lokal instruktører / veiledere.

Nedenfor listes en del av kursene:

  • lederutvikling
  • konflikthåndtering
  • metodisk arbeid
  • narkotikakunnskap
  • programvirksomhet
  • data
  • førstehjelp
  • pasifisering
  • etikk
  • holdninger

Kriminalomsorgen er i stadig utvikling. Dette stiller krav til høy kompetanse og kunnskap. 

Aspiranter

Bergen fengsel er 1 av 10 praksisanstalter i Norge. Dette innebærer at vi hvert år mottar 12-15 aspiranter som er ute i praktisk tjeneste som et ledd i utdannelsen som fengselsbetjenter. De er utplassert ved praksisanstalt i 1 år,  hvor de følges opp med teori og praksis. Slik kunnskap omhandler bl.a.

Det er avsluttende eksamen i fagene praktisk fengselslære, rapportlære og pasifisering. Etter dette året og bestått eksamen gjennomfører aspirantene 1 år ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) i Oslo.

Velferdslaget

Bergen fengsels Velferdslag er et lag som består av alle ansatte i Bergen fengsel. Laget ble stiftet 26.11.97 og ledes av et styre på fem personer som velges på årsmøte hver år i mars.

Bergen fengsels velferdslag har som formål å arbeide for gode kollegiale forhold mellom de ansatte i Bergen fengsel samt være med på å skape et godt miljø. Dette søker en å oppnå ved arrangementer og andre tiltak som fremmer samvær og forståelse mellom de ansatte i ulike profesjoner og på ulike avdelinger.

De vanligste arrangementene som holdes er julebord, julefest for ansatte med barn, blåturer o.l.

Bergen fengsel bedriftsidrettslag - BFBIL

Bergen fengsel bedriftsidrettslag ble stiftet i 1977 i daværende Bergen kretsfengsel.  Totalt har vi ca. 200 medlemmer i idrettslaget.

Tradisjonelt har BFBIL ikke hatt andre sportslige tilbud enn fotball og håndball for damer og herrer. Men i de senere årene har vi startet med både bowling og volleyball.

En helg i året deltar fengselet i etatens egne norgesmesterskap i både håndball, fotball og bowling. Resultatene har variert noe, men vi har opp gjennom årene forsynt oss rimelig bra fra premiebordene.

BFBIL er i den heldige stillingen at vi har alt vi trenger av treningsfasiliteter (gymsal, vektrom og fotballbane) inne på fengselet. Vi slipper derfor å "sloss" med andre for å få passende treningstider.

Kort fortalt er vi et tradisjonelt, aktivt bedriftsidrettslag med gode og mange visjoner for fremtiden

© 1999 - 2014 Bergen fengsel